A 昨晨至今早,理天1億3千萬坤道隱士耆老分二批至天然勝帝

           處宣示效忠歸順。

        B 今早,理天新石器時代高真文明老人-9 與詩聖杜甫5 陸續蒞

           訪天然勝帝,讚嘆勝帝之諸分焮履新理天各院司正後在職務

           上表現優異。

                                2020.9.9. 07:54 郭子 記於 柴香居

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()