A 2020.9.17.06:30-18:00,約有理天30億、氣天50億3000萬

        隱士耆老泯理問仇,欲逆弒天然勝帝,遭勝帝諸分焮分批於

        青青草原及十八尖山自由車場銷殛佚蹤。

    B 2020.9.17.06:30-18:00,理天3千萬坤道隱士耆老來歸讚嘆

        天然勝帝之快速弭平作亂之隱士耆老灰幫。

                                  郭子 記於 柴香居   

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()