images.jpg

                                  kknews.cc 非洲多貢族古代文物

      天然勝帝在天狼星擔任RRA(教育)首長的詩友RAZ淑帝指出

      上圖之中間浮雕是天狼星紅獅族高等文官之樣貌與穿著形態

         

                     2020.12.1.20:10 郭子 記於 柴香居

                   

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()