Screenshot_20210520-210735_WeChat.jpg

     *註  荇礴宇,行進大宇宙。涬宇,在此指小

     宇宙而言。諸鞥,各宇宙主。分焮,分身。

     遞,遞履。芠穹,指120個小宇宙之全稱-大

     宇宙-而言。當夜除第1宇宙宇主和平奉降外

     ,共119個小宇宙率軍來犯。

  2021.5.20. 21:41 天然勝帝寫於天然總壇

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()