img403.jpg 

                                                                                         (具金屬外殼)

 

 

       新竹市光華國中退休教師鄭女士在1987年參訪美國萊特飛機博物館所見飛行員於某金字塔外撿到之外星人遺留之電池造形圖。(鄭老師繪製) 2008年筆者之命理學生台灣師範大學資訊工程學系教授黃冠寰博士見到此圖,認為圖上似髮絲之物可能係用來吸收空間中之游離能量者。

                                                   郭無妄  寫於 藍月齋

 

 

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()