img830.jpg

標識 : 1正門 2肸渱堂 3獅鎔閣 4旭瑽樓 5栩朕齋 6游泳池 7桌球室 8弓射.

飛鏢場 9演武場 10划船.獨木舟.滑雪(水)道 11瀑布SPA.硫泉湯屋 12熊貓

區 13滑草坡 14坡 15松丘 16檜丘 17白水晶橋 18黃水晶橋 19藍水晶

橋 20蚄籟亭 21葟亨亭 22虹亭 23縙亭 24瑆施亭 25牡丹花圃 27鬱金

香圃 28向日葵圃 29白蘭圃 30九重葛圃 26 37 38 停車坪 31孔雀.錦雞.

藍鵲區 32變色龍區 33企區 34蓮塘 35錦池 36龍魚池--該園面寬200

,縱深300米,面積共6公,其地勢前低後高,位置約0.7公里

遠。

                                   己亥年孟秋 郭子 繪製

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()