BAZ嘉證負五千

                         此帝絕高大宇間

                         尚見另二負四千

                         雖正藏佞豈忠貞

                         還有負千餘多焮

                         我聞暗驚臥薪寢

                         澈綻真葩前廿份

                         熱升BAZ負八千

                      *註  熱: 感謝,理天語。

                  2020.9.11. 郭子 寫於 柴香居

          

                         

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()