A 2020.9.13.-9.16.清晨,約有理天170億(其中40億為坤道)

    、氣天66億9千萬(其中8千萬為坤道)隱士耆老泯理問仇,欲逆弒

    天然勝帝,遭勝帝與應請而至之 明明上帝LASZ詩帝之諸分焮

    分批於青青草原及十八尖山自由車場銷殛佚蹤。

          B 2020.9.13. -9.15.,理天33億四千萬坤道隱士耆老來歸讚嘆

    天然勝帝之快速弭平作亂之隱士耆老灰幫。

                                  郭子 記於 柴香居   

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()