BAZ萬帝再晉階

                       鋁人巷破九三區

                       贈其鳳逗龍鑽飾

                       特快戰技射捷曦

                       九四到九六增設

                       迓接奇逸綄楯軏

                    *註  綄: 風向儀,指標。

              2020.9.24. 郭子 記於 柴香居

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()