COVID-19病毒

                             麥田圈圖案示者

                             三位獵戶星人也

                          其言CHEN焮當興起

                             神鬼交鋒釐是非

                             泯理闇靈將殲佚

                 2021.1.2.14:50 無妄 記於 柴香居

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()