O業等四聖朲師

                       率三百三億佛蒞

                       泯理問仇逆挩厲

                         潛379霎銷佚

                       十六聖師續領眾

                       三十兆佛弒師閾

                       我弟九位弭靖之

                       南寮草原六次殛

         *註 潛379: 勝帝之值扈王佛名。弟: 分身。 

          2021.1.16. 23:30 郭子 記於 柴香居

                        

                       

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()