Screenshot_20211104-000019_LINE.jpg

   

   Screenshot_20211103-235937_LINE.jpg

    太魯閣國家公園留影

  Screenshot_20211106-071940_Photos.jpg

    中部橫貫公路燕子口

  Screenshot_20211106-070950_Photos.jpg

   Screenshot_20211106-071806_Photos.jpg

   立霧溪沿岸

  Screenshot_20211106-065900_Photos.jpg

   Screenshot_20211106-070050_Photos.jpg

   Screenshot_20211106-070349_Photos.jpg

     遠雄海洋樂園--海獅、龍蝦、水母

   Screenshot_20211106-065652_Photos.jpg

   瑞穗鄉北回歸線地標--舞鶴

   Screenshot_20211106-065730_Photos.jpg

    Screenshot_20211104-112357_Photos.jpg

     瑞穗鄉之優靚山景

   Screenshot_20211106-071306_Photos.jpg

     怡園渡假村之板橋、水榭

    Screenshot_20211106-061813_Photos.jpg

   

    Screenshot_20211106-051742_Photos.jpg

     在花蓮買的玫瑰石A之正、反面天然石紋圖騰--桃花源

    Screenshot_20211105-124102_Photos.jpg

    玫瑰石B--詩畫窈鏡

  Screenshot_20211106-050835_Photos.jpg 

   玫瑰石C--仙鄉勝概

         Screenshot_20211106-064526_WeChat.jpg

             * 詠〈仙鄉勝概〉玫瑰石

          *註 金輪: 指該石綻發金色靈光

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

                   

     

 

      

 

     

       

     

     

       

       

 

       

 

 

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()