A 哪一機關在靈界主持審判輪迴轉生之事? B 哪一機關在靈界負責執行輪迴轉生之事? 據筆者深入探討所知 : A 在靈界主持審判輪迴轉生事務之機關稱為『悟恩司』。悟者,使覺醒。恩者恩派。悟恩者由接受轉生之支配醒悟本身生前言行善惡之是與非也。B 在靈界執行輪迴轉生事務之機關稱為『鵀潫院』。鵀ㄖㄣˊ者戴勝鳥,鳥之美其冠者,喻主司其事。潫ㄨㄢ者水迴復樣,喻靈魂之輪迴事務。

         悟恩司和鵀潫院掌理人類及型體較大較有靈性之鳥獸死後之轉生審判及執行事,其他細小生物之轉生則不在其管轄範圍。

                                     郭無妄   記於 天然總壇

  

創作者介紹
創作者 h5668 的頭像
h5668

一貫道佳音中心

h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()