A  2008.2.5.(陰曆十二月廿九日) 23:30,於家母拜天公時,氣天蒞臨約100名天人,請余超拔至理天深造;成全之。

B   2009.1.24.(陰曆十二月廿九日) 23時許,於家母拜天公時,氣天蒞臨約2000萬名天人,請余超拔至理天深造;成全之。

  

C   2010.2.12.(陰曆十二月廿九日) 23:30,於家母拜天公時,氣天蒞臨約1億名天人,請余超拔至理天深造;亦成全之。(以下續增中)

 

D   2011.2.1.(陰曆十二月廿九日) 23:40,於家母拜天公時,氣天蒞臨約1億名獲選之天人,請余超拔至理天深造;亦成全之。

 

E   2012.1.21.( 陰曆十二月廿八日) 23:30,於家母拜天公時,氣天蒞臨約1億名獲選之天人,請余超拔至理天深造;成全之。                              

 

                                                     郭無妄   寫於 藍月齋 

 

全站熱搜

h5668 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()