34331474930_c9d9778245_o.jpg

    hssszn.com/archives/25773 

   天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯上圖左邊之金

   片上文字:

  獵戶星人的文明是輝煌的,人類的生活情況是黑暗的,讓我

     們來照亮你們!  

 

                     2020.11.28.07:50 郭子 記於 柴香居

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()