metal_library_5.jpg

          blog.udn.com/bennetjnrj07o/103137732

 

         天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯上圖之金片上

         文字:

        人類的交通是原始而緩慢的,獵戶星人的交通是進步且快速

         的。 

 

                           2020.11.28.08:15 郭子 記於 柴香居

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()