Screenshot_20201201-010122_Chrome.jpg

                                        j.17qq.com

        天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯上圖之罕見文字:

          歡唱地球上的歌曲,人類就陶醉了! 不知道還有更高明的獵

             戶星歌曲,具有音律與藝術美,唱了獵戶星的歌曲,才會知

             道曲的高明。

 

                            2020.12.1.01:30 郭子 記於 柴香居

                 

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()