Screenshot_20201201-103512_Photos.jpg

                                 happytify.cc

        天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯上圖之罕見文字:

          人類是被創造出來的,獵戶星人創造出人類。三萬多年前

             將人和猿混生出人類。

 

                          2020.12.1.10:45 郭子 記於 柴香居

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()