scuhtrecsax.jpeg 

            https://j.17qq.com/article/sqqhpfpny_p4.html

                           安徽蚌埠雙墩遺址展示之史前陶文形樣

    天然勝帝在天狼星擔任RRA(教育)首長的詩友RAZ淑帝翻

   譯上圖之天狼星文字:

  文明的開始是很艱難的,人類從此進步,我們天狼星

     人從遠方而來教導人類文明,希望人類過著幸福快樂

     的生活,我們住在這裡陪著人類生活,教導人類文明。

 

                2020.12.1.23:40 郭子 記於 柴香居

 

 

 

                     

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()