Screenshot_20201201-181831_Photos.jpg

     youtube.com/watch?v=K9ncvp0g-js 墜毀飛碟裡的外星文書

 

        天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯上圖之文書:

    人類的文明是由獵戶星人教導的,獵戶星人的文明是輝煌

       的,人類的文明是低水平的,人類的生活是簡單又平凡的

      ,獵戶星人的生活是精彩多姿的。獵戶星人引領人類邁向高

       等的水準。 

 

                     2020.12.1.18: 45 郭子 記於 柴香居

    

    

     

    

    

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()