Screenshot_20201201-015013_Google.jpg

                               getit01.com  

         天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯上圖之罕見文字:

       人類跳舞是那樣的平凡無趣,獵戶星人跳舞是這般的高雅。

 

                            2020.12.1.01:50 郭子 記於 柴香居     

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()