20160821-13_9.jpg

                                big5.zhengjian.org

                     天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯金片

                    文字:

                  金字塔是能量收集處,獅身人面像是飛航器降落的燈

                     塔,獵戶星座人是宇宙的統治者,人類社會脆弱需要

                     扶助。

 

                                 2020.11.27. 21:29 郭子 記於 柴香居

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()